Blog Agencije Novelus

Jona Bale

Jona Bale
Project Manager

Recent Posts

Uspešno trženje v veleprodaji: 6 ključnih dejavnikov

Potrebe in želje potrošnikov se smatrajo za izhodišče vseh marketinških dejavnosti. Marketing je orodje, ki nam bo dalo zadovoljnega, doslednega kupca. Tisti, ki ne uspe uskladiti prodaje in trženja, ne more doseči rezultatov in posledično zagotovo vpliva na  zmanjševanje dobička. Marketinške aktivnosti so zmeraj podpora prodaji, pravzaprav so običajno najpomembnejša sila pri pospeševanju prodaje. Tržne aktivnosti se morajo pričeti že pred začetkom prodaje ki pa ji nato sledijo v celotnem prodajnem procesu.