Blog Agencije Novelus

Kako pripraviti dober "pitch" za marketinške agencije?

Posted by Andreja Mirkovic on Jul 23, 2018 2:08:20 PM

Pitchiranje za marketinško agencijo predstavlja precej dela in stresa tako za agencije kot tudi za naročnike. Proces  zagotovo ni enak za vsako agencijo ali naročnika, pa vendarle lahko govorimo o nekih tipičnih principih, ki vas bodo vodili v ciljan in transparenten izbor vašega bodočega poslovnega partnerja:

 razlogi-za-razpis

1. Razlogi za razpis agencijskega pitcha 

Naročniki praviloma pripravijo razpis, kadar si želijo osvežiti sodelovanje s trenutno agencijo, ali najti drugačen, svež pristop, bodisi še ne sodelujejo z nobeno od agencij ali pa so k temu primorani zaradi zakonodaje ali internih pravilnikov. Žal se nemalokrat zgodi tudi, da naročniki razpišejo pič zgolj zaradi pridobivanja informacij in tipanja trga, brez pravega namena sodelovanja za agencijami.  

Ne glede na razloge: ko povabite agencijo na pitch,  je pomembno že v prvi fazi pripraviti jasen pregled in obseg dela ter časovnico. Le tako se bodo agencije glede na količino dela lažje odločile ali izziv sprejeti ali pa ga, v luči trenutnega razporejanja resursov, zavrniti. Nenazadnje si želite, da agencije v vašem povabilu najdejo pozitiven izziv in motivacijo.

nabor-agencij-za-povabilo-na-pitch

2. Nabor agencij za povabilo na pitch

Preden pošljete povabilo agencijam, se vprašajte, s kom želite sodelovati, kakšne so reference agencij na trgu in nenazadnje, kakšni so vaši finančni okviri. Kako veliko ekipo strokovnjakov dejansko potrebujete? Velike agencije sicer uživajo prestižni status, vendar pa prinašajo tudi dodatne stroške velikih ekip in podpornega osebja. Pretehtajte fleksibilnost in ekonomsko učinkovitost in razmislite ali potrebujete veliko ekipo, ali je za vas in vaš posle primernejša manjša, butična agencija. Hkrati je smiselno, da se vprašate, ali iščete "full service" agencijo ali katero od nišnih agencij.

 priprava-jasnega-brifa-transparentnost

3. Pripravite jasen brif in vztrajajte pri transparentnosti

Kakovost informiranja je ključna za doslednost, sodelovanje na visokem nivoju in nenazadnje za najboljši izplen pitcha. Ne prikrivajte informacij, izpostavite marketinške in komunikacijske cilje projekta. Pripravite enotno platformo komuniciranja z agencijami in določite kontaktno osebo, ki bo v času razpisa na voljo za nejasnosti in dodatne informacije. Za zaščito pred nenadzorovanim deljenjem občutljivih podatkov, pripravite pogodbo o nerazkrivanju podatkov (NDA), ki ga bo podpisala vsaka resna agencija.

 casovni-okvir-pitcha

4. Določite način predstavitve in časovni okvir agencijskih predlogov

Že v začetku pitcha jasno določite, na kak način bodo agencije predstavile svoje delo. Ali želite le poslane prezentacije, morda video povzetek ali pa želite živo predstavitev s celotno ekipo. Tako bodo agencije seznanjene z morebitnimi daljšimi poslovnimi potovanji in stroški, obenem pa bodo vsi sodelujoči deležni enake priložnosti.

 izbiranje-na-podlagi-pripravljenih-kriterijev

5. Izbirajte na podlagi pripravljenih kriterijev 

Kriterije izbire postavite glede na vaše cilje, ki jih želite s pitchem doseči. Če iščete le cenovno ugodnejšega partnerja, jasno izpostavite, da je cena storitev največji dejavnik izbora. Vsekakor je priporočljivo, da razmislite, kako zelo vam je pomembna cena v primerjavi s kvaliteto, strokovnostjo predstavljene ekipe, ki jo lahko v okviru razpisa preverite tudi preko zahteve o sestavi vaše bodoče agencijske ekipe, izkušnjah posameznikov in preko referenc agencije. Ne pozabite, da se še vedno lahko pogajate. Če se v vašem naboru znajde več finalistov, jim ponudite še en krog razgovorov ali po potrebi, pogajanj.

 z-izbrano-agencijo

6. Z izbrano agencijo določite obojestranska pričakovanja in obveznosti ter o izbiri obvestite vse sodelujoče

Ko boste končno izbrali najprimernejšega partnerja, se dogovorite o nadaljnjih korakih, določite časovnice in določite pogoje in okvirje za naprej z obeh strani. Kljub temu, da ste izbrali po določenih kriterijih, se nemalokrat zgodi, da se po koncu pitcha zadeve nekoliko prizemljijo; spremeni se obseg dela, zmanjša se proračun, spremeni se agencijska ekipa. Zato se dogovorite o podrobnostih, da bo začetnih nesporazumov čim manj.  In čim prej obvestite tudi ostale sodelujoče agencije. Naj vam ne bo odveč podati odgovorov, kdo je vaš novi partner in kje so nesojeni partnerji »udarili mimo«. Tako boste agencijam pokazali svojo resnost in transparentnost, zato se bodo vašemu povabilu še zagotovo odzvale.